Vilka krav ställs?

Genom certifieringen sätts en hög kvalitetsnivå för äggnäringen. Branschen tar ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan ut till konsument för en säker produkt. Varje enskilt led har specifika kriterier som måste uppfyllas. I regelboken kan du läsa vad dessa kriterier är. Samtliga styrande dokument finns i länklistan.

Sammanfattningsvis innebär ett certifierat ägg:

• Salmonellafria ägg

• Ingen näbbtrimning utförs

• Ingen antibiotika används

• Endast GMO-fritt sojamjöl används, enl EUs definition

• Foder till värphöns innehåller inte syntetiska pigment

• Endast uthålligt producerad soja används

• Certifierad livsmedelssäkerhet

• Certifierat miljöledningssystem

• Utplockning av höns följer Svenska Äggs policy

• Uppfyllande av Svenska Äggs Omsorgsprogram

• Uppfyllande av Svenska Äggs Smittskyddsprogram

• Uppfyllande av Svenska Äggs Spolmaskprogram

• Ett svenskt ursprung, från höna till ägg

 

Länklista:

 

Publicerat 2017-08-16
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster