Arbetsordningar för Svenska Äggs råd 

 Klicka här för att komma till arbetsordningarna

 

Producentråd

Rådet har varje år minst fyra fysiska möten och därutöver telefonmöten.

Ordförande

Peter Andersson

070-658 93 11

40420@telia.com

     

Vice ordförande

Johanna Åberg

073-819 84 88

johanna.prasttorpsgardsagg@hotmail.com

Ledamot

Carl Fredrik Starby

076-117 12 34

carlstarby@telia.com

     

Ledamot

Erik Martinsson

070-574 41 38

erik@landarkullen.se

Ledamot

Niclas Gustafsson

070-697 01 86

niclas@malmagard.se  

     

Ledamot

Lars Knutsson

070-658 81 38

lars.knutsson@bordsjo.se

Ledamot

Anders Wiktander

070-595 95 56

anders@abylund.se

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packeriråd

Rådet sammanträder 4 gånger per år (fysiskt eller digitalt) och har ett rullande ordförandeskap.
Kontakt: Erik Pettersson, erik.pettersson@stjarnagg.se, 0708-622 700

Kläckeri- och unghönsråd

Rådet sammanträder två gånger om året och har ett rullande ordförandeskap.
Kontakt: Peter Andersson, peter.a@lohmannsverige.se, 072-395 00 74 

Foderråd

Kontakt: Hans Weilefors, hans.weilefors@lantmannen.se, 072-729 53 77

Marknadsgrupp

Marknadsgruppen arbetar med marknadsföring av det svenska ägget. Det övergripande syftet med Svenska Äggs marknadsföring är att stimulera till en ökad nationell äggkonsumtion och preferens för svensk äggkvalitet - detta genom att kommunicera äggets fördelar i allmänhet och det svenska äggets fördelar i synnerhet.

Marknadsgruppen består av:

Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare, Svenska Ägg

Pernilla Alsén, kommunikatör, Svenska Ägg

Annica Lewander, Lewander & Co

Anne Wiik, Lewander & Co

Jörgen Ottebäck, Stjärnägg

Marcus Lindström, Kronägg

Kjell Dalin, Dava Foods

Lena Lundvall, Gotlandsägg

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster