Salmonellafrihet ur ett EU-perspektiv


Svensk äggproduktion är fri från salmonella, vilket är resultat av ett systematiskt och målinriktat arbete sedan 1950-talet. 

Utöver den obligatorisk salmonellakontroll driver äggbranschen sedan 2008 ett frivilligt och förebyggande smittskyddsprogram där den frivilliga salmonellakontrollen ingår.

Målet med programmet är att
 • behålla det mycket goda hälsoläget i svenska värphönsbesättningar
 • begränsa smittspridningen av bl.a. salmonella
 • underlätta sanering vid sjukdomsutbrott

95 % av antalet värphöns i besättningar med mer än 350 höns är anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen (2019). Övriga besättningar med fler än 200 hönsplatser omfattas av den obligatoriska salmonellakontrollen.

Andelen salmonellainfekterade hönsflockar inom EU redovisas i en EFSA rapport (Report on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus, The EFSA Journal (2007) 97). Studien visar att 20,4 % av de kommersiella värphönsflockarna inom EU är bärare av salmonella som infekterar äggsubstansen.

Fr.o.m. 1 januari 2009 införs ett nytt EU-direktiv som innebär saluförbud för konsumtionsägg från flockar som är positiva för salmonella som återfinns i äggsubstansen. Då 1 av 5 flockar inom EU är salmonellainfekterade enligt ovan nämnda definition, förväntas detta påverka marknaden för konsumtionsägg inom EU under de kommande åren.

4 skäl att välja
svenska ägg...
 1. Svenska ägg är
  salmonellafria
 2. Svenska hönor lever under goda förhållanden
 3. Svenska hönor får inga
  tillsatser i fodret
 4. Svenska ägg bidrar till ett
  öppet landskap
   
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster