Frågor och svar om ägg

Djuromsorg

Vad innehåller fodret till svenska höns?

60-70% spannmål som vete, korn, havre och rågvete. Fodret innehåller även proteinrika råvaror som soja, rapsprodukter (frö och mjöl) och/eller ärtor. Dessutom tillsätts kalk, vitaminer, mineraler, extra aminosyror och enzymer för att fodret ska motsvara hönans behov.

Djuromsorg

Får alla höns samma typ av foder?

Fodret är alltid näringsmässigt anpassat till hönas grundbehov, som varierar under värpperioden beroende på hönans kroppsvikt, hur många ägg hon värper och av vilken storlek.

Djuromsorg

Påverkar hönans foder äggets smak?

Nej, fodret påverkar inte smaken på äggen. Däremot påverkas gulans färg av vad hönan äter. T.ex. gräs gör gulan gulare.

Djuromsorg

Hur lever hönsen i Sverige?

De system som svenska värphönor lever ser väldigt olika ut. De allra flesta hönor går fria, inomhus eller utomhus. Systemen som används i Sverige delas upp i ekologisk, frigående utomhus, frigående inomhus, inredd bur.

Djuromsorg

Varför avlivas tuppkycklingar som föds i kläckerierna?

Värphönsraserna är framavlade för att lägga ägg och har en långsammare tillväxt jämfört med matfågel. De bygger heller inte särskilt mycket muskler, såsom matfågel, därför finns det tyvärr en begränsad marknad för att föda upp och sälja tuppkycklingarna.

Djuromsorg

Vad tycker ni som branschorganisation om att tuppkycklingarna avlivas?

Det här är naturligtvis en utmaning för äggnäringen i hela världen. För att hitta en lösning på problemet tog Svenska Ägg initiativ till ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet under 2018. Syftet med forskningen är att hitta en metod som möjliggör könssortering av äggen så att tupparna aldrig behöver kläckas utan äggen kan användas till konsumtion. Vi i branschen, liksom forskningsteamet, har stora förhoppningar på projektet, som i korthet går ut på att mäta de gaser som ägget naturligt avger och därigenom identifiera könet.

Djuromsorg

Hur gör man i andra länder?

Det finns teknik som möjliggör könssortering, och som till viss del börjat användas i några länder. Men den befintliga tekniken har brister. Till exempel är könssortering möjlig först runt ruvningsdag 9, vilket gör att tuppäggen inte kan användas som livsmedel efter sortering. Därtill börjar embryots nervsystem utvecklas omkring dag 7. Fördelarna med den svenska metoden, som kommer att kunna könssortera redan på värpdagen, är därmed flera.

Djuromsorg

Vad tycker ni om det förbud som från och med nästa år (2022) ska införas i Frankrike och Tyskland, att äggen måste könsbestämmas innan kläckning?

Vi tycker det vore bra och värdefullt att invänta den effektiva och hållbara äggsorteringsmetoden som är på gång. Detta för att de utsorterade äggen då kan gå till konsumtion och för att sorteringen görs innan embryot bildats.

Djuromsorg

Vad görs med tuppkycklingarna efter att de kläckts?

I Sverige avlivas tuppkycklingarna med gas (koldioxid) på kläckeriet, enligt gällande regler. En liten andel av tupparna följer dock med hönorna till uppfödaren, då vissa lantbrukare vill ha tuppar till sina hönor.

Djuromsorg

Vad händer med kropparna sedan?

De går till biogasproduktion.

Hållbarhet & förvaring

Kan ägg mögla?

Det är mycket ovanligt att ägg möglar. När detta händer beror det i regel på att ägget har förvarats alltför lufttätt. Äggen som förvaras i kylskåp har en hållbarhet på 2-3 månader.

Hållbarhet & förvaring

Hur vet jag om ägget är färskt?

Om man knäcker ett färskt ägg, så är gulan hög/toppig och fast. När ägget åldras blir gulan lösare och flyter ut mera. Man märker på lukten (och smaken) om ägget har blivit skämt och därför bör kasseras.

Hållbarhet & förvaring

Kan jag frysa ägg?

Nej, det går inte att frysa ägget i sitt skal, eftersom skalet spricker vid infrysningen och gulan blir seg. Ägg kan frysas och tinas med bibehållen kvalitet om man knäcker ägget och blandar samman gulan och vitan före infrysningen.

Hållbarhet & förvaring

Är det ok att äta ägg som passerat bäst-före-datum?

Ägg som förvarats på rätt sätt har en hållbarhet på över 28 dagar. Ägg som har förvarats i kylskåp, med den spetsiga sidan nedåt håller sig färska i minst 2 månader. Ett tips är att knäcka ägget i en skål. Om ägget luktar och ser normalt ut går det i regel att äta.

Hållbarhet & förvaring

Varför håller sig råa ägg längre än kokta?

Äggets eget skalskydd förstörs när ägget kokas och vatten tränger in i ägget genom porerna. Med vattnet följer bakterier, därav den förkortade hållbarheten. Det råa äggets skal håller bakterier utanför.

Ägg & Näring

Finns det något livsmedel som är näringsrikare än ägg?

Mjölk är liksom ägg skräddarsytt för att vara enda föda. I likhet med ägg, saknar mjölk C-vitamin och fiber. En skillnad är att järn inte finns i mjölk, medan ägg är en bra järnkälla.

Ägg & Näring

Har ekologiska ägg samma näringsinnehåll som andra ägg?

Ja, i stort sett. Alla höns får ett grundfoder med likartad näringssammansättning. De mycket små skillnaderna i näringsinnehåll mellan ekologiska ägg och vanliga ägg, beror på små skillnader i val av foderråvaror.

Ägg & Näring

Vilka antioxidanter finns i ägg?

Ägg innehåller antioxidanterna E-vitamin, selen, lutein, zeaxantin, kapsantin och ß-karoten.

Övrigt

Är gulan alltid lika stor, oavsett storlek på ägget?

Gulan kan säkert variera i storlek, både mellan höns och för samma höna. Men eftersom gulan är follikeln som släpps från hönans äggstock är den relativt konstant i storlek. Så det som skiljer mellan ett litet ägg och ett stort ägg är mängden vita.

Övrigt

Varför är äggen ibland bruna?

Bruna och vita hönsägg är innehållsmässigt likvärdiga. Färgen på äggskalet förhåller sig så att bruna höns för det mesta lägger bruna ägg och vita höns värper för det mesta vita ägg.

Övrigt

Varför blir en del ägg stora och andra små?

Unga hönor värper mindre ägg, medan äldre hönor värper större ägg.

Övrigt

Varför är äggskalet ibland tjockt och ibland tunt?

Äggskalet består i huvudsak av kalk. Hönan avsätter lika mycket kalk till ett stort äggskal som till ett litet och därför är stora ägg skörare i skalet.

Övrigt

Varför innehåller vissa ägg flera gulor?

När den unga hönan börjar lägga ägg händer det ofta att hon råkar släppa två äggulor samtidigt, vilket ger ett ägg med dubbla gulor.

Övrigt

Varför kan det ibland vara svårt att skala kokta ägg?

Ett riktigt färskt ägg är svårskalat, eftersom de olika hinnorna klistrar fast vid varandra. Bäst är att koka ägg, som är minst 7-8 dagar gamla. Äggets ålder får du fram genom att räkna bakåt 28 dagar från det bäst-före-datum, som står angivet på förpackning. Skalningen underlättas om ägget kyls direkt efter kokningen. Skalningen kan också underlättas om äggen förvaras i rumstemperatur några dagar före kokning. En dag på köksbänken motsvarar fyra dagar i kylkåpet är en enkel tumregel.

Övrigt

Dioxiner i ägg?

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster