Avel och unghönsuppfödning   

Avelsarbete av de kommersiella värphönsen i Sverige är unikt i jämförelse med våra andra husdjur, då vi i Sverige inte bedriver någon egen avel utan detta sköts av ett fåtal multiinternationella företag. Under 80 och 90-talet gjordes försök vid Sveriges Lantbruks universitet att ta fram en ”egen” svensk värphöna, anpassad för att ge en hög äggproduktion på svenskodlat foder. Detta projekt är dock nedlagt idag. I Sverige finns också ett antal lantraser där man bedriver eget avelsarbete för att bibehålla raserna. Dessa används dock inte i kommersiell äggproduktion då de har en betydligt lägre äggproduktion än de kommersiella värphönshybriderna och därmed inte är lönsamma.


Avelsföretagen och deras svenska återförsäljare

De internationella avelsföretagen har återförsäljare i hela världen som förser äggproducenterna i respektive land med unghöns.Samtliga värphönshybrider finns som bruna och vita där egenskaperna skiljer sig något med avseende på bland annat storlek, foderförbrukning, temperament och äggfärg. Hybridernas egenskaper varierar även något sinsemellan.

Det internationella avelsarbetet

Avelsutvecklingen äger rum på de internationella avelsföretagen. Det finns idag inga egentliga kommersiella värphönsraser utan istället talar man om värphönshybrider som är korsningar av olika tupp- och hönlinjer.
Generellt är kravet på dagens värphöna att hon skall ha en hög äggproduktion och en optimal foderförbrukning. Utvecklingen går fort och hönsmaterialet förändras kontinuerligt efter de önskemål de stora internationella kunderna har. I dagsläget läggs avelsfokus på de egenskaper som ökar hönans produktionsperiod både med avseende på livskraftighet och på produktionsnivå.


Sverige

De svenska återförsäljarna köper föräldradjuren (tupp- och hönlinjen) till produktionsdjuren. Dessa levereras som daggamla kycklingar och föds upp av företagen samt via deras kontrakterade uppfödare. Föräldradjuren korsas sedan för att ge bruksdjuren. Äggen kläcks fram på återförsäljarens kläckeri och föds sedan upp hos dem själva eller hos de kontrakterade uppfödarna. När brukshönsen är cirka 15 veckor gamla levereras de till äggproducenten.

Eftersom Sverige inte bedriver något eget avelsarbete hålls täta kontakter mellan den svenska återförsäljaren (kläckeriet) och det internationella avelsföretaget. De internationella avelsföretagen samlar i sin tur synpunkter från alla sina återförsäljare i hela världen för att bedöma i vilken riktning det fortsatta avelsarbetet av hybriden skall gå.
           
           
Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling

 

           


 

Foto, toppbild: ©iStockphoto/Ahmet Naim Danışoğlu
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster