Svenska Äggs djuromsorgsprogram

Svensk äggkvalitet är unik ur ett EU perspektiv med avseende på god djurvälfärd och salmonellafrihet. Ett flertal obligatoriska och frivilliga kontrollprogram säkerställer och dokumenterar den unika kvaliteten som omfattar ägg från samtliga, av svenska myndigheter godkända, inhysningsformer. Utveckling och kvalitetssäkring av de frivilliga kontrollprogrammen sker i samråd mellan äggnäringen, myndigheter, forskare och djurskyddsorganisationer.

Svenska Ägg driver sedan 1997 ett frivilligt och förebyggande djuromsorgsprogram för hönsbesättningar. Målsättningen med omsorgsprogrammet är att säkerställa en hög och jämn kvalitetsnivå med avseende på djurskydd, djurhälsa, foderhygien och livsmedelshygien. Man kan ansluta sig till programmet som äggproducent, oavsett produktionsform,  eller som unghönsuppfödare med flervåningssystem. För äggproducenter med flervåningssystem eller unghönsproducenter med flervåningssystem, styr utfallet i omsorgsprogrammet antalet höns eller unghöns som får inhysas i stallet.

Man behöver inte vara medlem i Svenska Ägg för att vara med i omsorgsprogrammet.

Utöver omsorgsprogrammet ansvarar Svenska Ägg för den frivilliga salmonellakontrollen och hälsokontroll spolmask.

För information kring omsorgsprogrammet kontakta:
Emily Wallström
Tel: 070-480 42 86
emily@svenskaagg.se

 

 

Program
Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster