Djurhälsa  

Jämfört med övriga europeiska länder har vi i Sverige och övriga Norden ett gott hälsoläge. En anledning är att det inte är så tätt mellan produktionsanläggningarna och eventuella smittor kan lätt begränsas. Vi har också importrestriktioner och karantänsbestämmelser för att undvika att få in någon smitta av misstag. Import av avelsdjur och kläckägg är hårt reglerat i föreskrifter, utfärdade av Jordbruksverket. Förutom detta har det dessutom pågått ett förebyggande hälsovårdsarbete under många år.

God hygien är grunden i det sjukdomsförebyggande arbetet i äggproduktionen och tack vare det frivilliga salmonellaprogrammet har hygienregler införts som förbättras och utökas successivt.
Många nya hönsstallar har byggts de senaste åren vilket har höjt standarden på lokaler, utrustning och hygien ytterligare.

År 2010 och 2015 genomfördes en nulägesanalys av den svenska äggproduktionen inom ramen av Landsbygdsprogrammet. Undersökningen omfattade såväl hälsa som skötsel och arbetsrutiner.

Läs mer om:

Salmonellakontrollen 

Epizootier och zoonoser

Spolmask

Vaccinationer 

Byggnader för äggproduktion

Belysning

Ströbädd

Nulägesanalys 2010 (188 kb)

Nulägesanalys 2015 (168 kb)

 

 

 

 


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 

 

 
 
MER OM SJUKDOMAR FRÅN SVA 
  

BRA LÄNKAR FRÅN SJV
>> Zoonoslag (1999:658)
>> Zoonosförordning (1999:660)

      
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster