Att skydda hobbyflocken mot smitta


Smittskydd handlar om alla åtgärder som syftar till att förhindra att sjukdomsframkallande mikroorganismer kommer in till hönsen. I huvudsak är det ingen skillnad på smittskydd i små och i stora flockar. Det är samma grundläggande principer som gäller: isolering, begränsning av besökare och rengöring.

Den största risken för att introducera smitta i en flock med höns är när de träffar nya fåglar.
Det kan vara genom inköp av nya höns eller genom att du tar med dig dina djur till en utställning. Den andra stora faran är besökare. En besökare som kommer in bland hönsen kan bära med sig smitta från andra fjäderfä. För att förhindra detta gäller det att du tänker igenom och sätter upp rutiner för hur man gör när man tar in nya djur till flocken och hur besökare skall uppföra sig.

En tredje viktig sak är att du håller rent i ditt hönshus. Genom rengöring och desinfektion
kan du minska antalet mikroorganismer i omgivningen och därmed minska smittrisken.

I skriften nedan hittar du information om hur du kan arbeta för att skydda dina höns mot smitta.


Smittskydd i små fjäderfäflockar (314 kb)
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster