Glädjande siffror - 64 % äter ägg flera gånger i veckan

Ägg är ett uppskattat livsmedel bland svenska folket, enligt en färsk undersökning från branschorganisationen Svenska Ägg. 64 procent uppger att de äter ägg flera gånger i veckan och 72 procent tycker att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel man kan äta!

Att ägg är nyttigt är något som svenska folket håller med om och 46 procent tycker till och med att ägg är världens bästa livsmedel! Och tilltron till just svenska ägg är stor – hela 73 procent anser att svenska ägg står för en bättre kvalitet än ägg från andra europeiska länder. Branschorganisationen Svenska Ägg gör årliga undersökningar kring svenskarnas inställning till och kunskap om ägg i allmänhet och svenska ägg i synnerhet.

Attityden till ägg stärks för varje år. Det har bland annat med den tydliga hälsotrenden att göra, vilket gynnar ägget. Ett näringsämne som varit omtalat under en längre tid, framförallt kopplat till träning och hälsa, är protein. Hela 82 procent av svenskarna anser att ägg är rikt på protein. D-vitamin är ett annat näringsämne som får stor uppmärksamhet, framförallt under det mörka vinterhalvåret, och nästan hälften av svenskarna, 46 procent, känner till att ägg innehåller bra med just D-vitamin. 

8 av 10 vill ha svenska certifierade ägg 
Förra året genomförde Branschorganisationen ett certifieringsprogram som garanterar att produktionen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Alla ägg som är certifierade är märkta med en rosa check. Och alla äggförpackningar som är märkta med ”Från Sverige” måste innehålla certifierade ägg. Genom att certifiera det svenska ägget tog branschen ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan ut till konsumenten. Undersökningen visar att 26 procent av svenskarna har lagt märke till den rosa checken och när de får reda på vad den innebär säger 8 av 10 att de hellre väljer ägg med märkningen. 

En fråga som blir allt viktigare är antibiotikaresistens. Här finns ett jobb att göra med att informera konsumenter om att svensk äggproduktion är helt antibiotikafri. Men generellt har den svenska konsumenten god kunskap kring varför man ska välja just svenska ägg.  

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Origo Group i form av en webbpanelundersökning under perioden 8-14 juni 2018. Undersökningen skickades till ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18-80 år. 804 personer har besvarat enkäten varav 402 kvinnor och lika många män. 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster