Rapport: Ströbad i unghönsburar

Projektet "Ströbad i unghönsburar - en utmaning för branschen", som pågått under 2018 och 2019,  är nu avslutat. Arbetet har genomförts av Svenska Ägg i samarbete med SLU (Instutitionen för husdjurens miljö och hälsa), Victorsson Poultry, Närkesberg Hönseri AB och Gimranäs AB och finansierats av innovationsstöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling.

Projektet initierades för att ta fram en innovation för ströbad i befintliga unghönsburar. Detta för att berörda unghönsuppfödare inte ska behöva investera i helt nya uppfödningsburar, utan istället kunna fortsätta använda sina befintliga burar som saknat ströbadslösning.

Läs hela rapporten HÄR.
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster